Vip Gaigu

GaiGu xây dựng quy trình đăng bài và xem bài gái gọi vip rất chuyên nghiệp. Bài gái gọi vip sẽ được che mờ hình đại diện và chỉ có thành viên vip mới có thể xem chi tiết. Điều này nhằm đảm bảo yêu cầu quyền riêng tư cao hơn của gái vip và đảm bảo chọn lọc thành viên vip tiếp cận nguồn gái gọi cao cấp.

Gái gọi vip
Minh họa 1 bài vip GaiGu (bài bên trái)

Cách mua vip GaiGu

Để là thành viên vip, bạn đăng ký/đăng nhập web GaiGu như thành viên thường, sau đó vào mục ‘Hồ sơ của tôi’ để Mua Vip.

mua vip trên GaiGu
Mua vip

Click vào nút “Mua vip” bạn sẽ được chuyển hướng sang trang lựa chọn các gói vip.

Các gói vip

Hãy chọn một gói thích hợp để mua vip. Lưu ý, tài khoản của bạn phải có đủ điểm để mua gói vip bạn chọn.

Quyền lợi thành viên vip

Thành viên vip sẽ được đảm bảo các quyền lợi nâng cao khác ngoài việc tiếp cận được Gái gọi vip:

  • Xem bài, lấy số và check gái gọi vip
  • Không phải xem quảng cáo trên web
  • Được phép download video
  • Xem không giới hạn video HD
  • Có uy tín cao trong cộng đồng
  • Được ưu tiên hỗ trợ khi phản hồi web
Vip của GaiGu