Gaigu Chat

Web GaiGu phục vụ nhu cầu chat của các mem bằng cách đồng bộ hồ sơ thành viên với mã nguồn mở tại tên miền phụ chat.gaigu.tv. Thành viên đăng nhập web GaiGu hoàn toàn bình thường, sau đó kết nối qua chat bằng các hình thức sau:

1. Click vào Hồ Sơ Thành Viên muốn chat

Chat từ hồ sơ thành viên

Sau khi click vào nút chat, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chat.gaigu.tv để có thể kết nối trực tiếp với người nhận tin nhắn.

2. Kiểm tra tin nhắn

Tin nhắn GaiGu
Click vào “tin nhắn”

Mỗi khi có tin nhắn mới từ bạn bè, hệ thống sẽ tổng hợp tổng số lượng để báo cho bạn. Khi click vào lựa chọn ‘tin nhắn’. Bạn sẽ được chuyển hướng sang trang Dashboard của chat.gaigu.tv. Cách này phù hợp khi bạn muốn kiểm tra toàn bộ tin nhắn mới gửi tới bạn, mà chưa lựa chọn cụ thể sẽ giao tiếp với thành viên nào.

3. Tham gia nhóm hội

Tham gia nhóm hội cũng là một cách để bạn chuyển hướng sang miền phụ chat.gaigu.tv. Hãy đăng nhập và click vào nhóm hội phù hợp để tham gia.

Nhóm Hội GaiGu
Tham gia Nhóm Hội

Tự tạo nhóm chơi

Chat.gaigu.tv cho phép bạn tự tạo nhóm chơi và lôi kéo thành viên vào sinh hoạt. Nhóm đó sẽ do bạn toàn quyền điều hành nội dung và quản lý thành viên.

Tạo nhóm
Tạo nhóm